Praktische toets per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 is er een nieuwe praktische toets voor de categorieën C en C1. Deze is ontwikkeld samen met een werkgroep van opleiders om beter aan te sluiten op de huidige praktijk. De grootste wijzigingen ten opzichte van de huidige toets zijn:

  • De toets duurt 60 minuten (nu 30 minuten).
  • De lading wordt behalve geladen en gelost ook vastgezet en gestuwd.
  • Er wordt een EPT (elektrische pallet truck) toegevoegd aan de laad- / losmiddelen.

De scenario’s, de toetsmatrijs en alle aanvullende eisen en voorwaarden worden vastgelegd in een nieuw raamwerk. Dit raamwerk wordt uiterlijk 1 januari 2021 gepubliceerd.

Tijdsduur praktische toets

De nieuwe praktische toets duurt in totaal 60 minuten. Globaal ziet de tijdsverdeling er als volgt uit:

  • 10 min: administratie, voor- en nagesprek
  • 35 min: laden, lossen, vastzetten (totaal voor alle fases)
  • 15 min: aanvullende vragen resterende onderdelen

Hoe gaat het bij de praktische toets?

De toetsafnemer ontvangt de kandidaat. Door het gooien van een dobbelsteen wordt de ladingcombinatie / laadbrief bepaald. Dan starten de kandidaat en toetsafnemer met ‘Fase 1: de voorbereiding op de rit’. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod die relevant zijn voordat de chauffeur de weg op gaat. Als het voertuig geladen is, start ‘Fase 2: Onderweg’. Tijdens deze fase worden er vragen gesteld over wat een chauffeur onderweg tegen kan komen en zal hij een deel van zijn lading moeten lossen. De toets eindigt met ‘Fase 3: Eindbestemming’. Daar wordt de rest van de lading gelost en sluit de chauffeur het voertuig af.

Onderdelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verschillende onderdelen die aan bod komen in de nieuwe praktische toets-C.

Fase 1: voorbereiding

Onderdeel Toetsmatrijs Wettelijke grondslag
A. Lading en rij-egenschappen 1.1 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
B. PBM’s 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
C. Laadklep en Laadruimte 1.1, 3.1, 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
D. Laad-, los- span- stuw- en vastzetmiddelen 1.1, 3.2 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
E. Laden en vastzetten lading   3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG

Fase 2: onderweg

Onderdeel Toetsmatrijs Wettelijke grondslag
A. Illegaliteit en criminaliteit 2.1 3.2 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
B. Maatregelen bij noodsituaties 4.2 3.5 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
C Maatregelen bij gladheid en storingen 4.2 3.5 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
D. Lossen en vastzetten deel lading 1.1, 3.1, 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG

Fase 3: eindbestemming

Onderdeel Toetsmatrijs Wettelijke grondslag
A. Lossen restant lading 1.1, 3.1, 3.2 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 3.3 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG
B. Afsluiten voertuig 2.1, 3.1 3.2 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG 1.4, 1.6 Bijlage I richtlijn 2003/59/EG

Meer informatie

Op de volgende pagina’s vindt uitgebreide informatie over de verschillende onderdelen:

Fase 1: voorbereiding

Fase 2: onderweg

Fase 3: eindbestemming

Inrichtingseisen en benodigdheden

Bron: CBR.nl

Plaats op uw profiel: LinkedIn