Gewijzigde richtlijn vakbekwaamheid

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

De gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders is uitgesteld. De richtlijn gaat niet in per 1 januari 2021. Dit heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het CBR laten weten. De omstandigheden rondom corona hebben gezorgd voor vertraging in het wetgevingstraject. Vermoedelijk wordt de ingangsdatum 1 april 2021. Wij verwachten u binnen twee weken duidelijkheid te kunnen geven over de definitieve ingangsdatum.

Onderstaande principes blijven ongewijzigd:

Per vermoedelijk 1 april 2021 gaat de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders in. Op deze pagina vindt u alle wijzigingen en wat dit betekent voor opleider en kandidaat. Staat het antwoord op uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met de klantenservice van CCV via klantenservice.ccv@cbr.nl.

Ingangsdatum gewijzigde Richtlijn

De ingangsdatum waarop alle onderstaande wijzigingen ingaan is vermoedelijk 1 april 2021. Dit betekent dat tot die datum alles plaatsvindt onder het huidige regime.

Variatie binnen de nascholing

Vanaf vermoedelijk 1 april 2021 wordt er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschauffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn. Een cursus die meetelt voor meer dan 7 uur, mag niet worden herhaald binnen een nascholingscyclus.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de ‘U03-1 Lading zekeren’ twee maal in een nascholingscyclus. De drie overige cursussen moeten uniek zijn.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de ‘U16-2 Heftruck’. Deze cursus bestaat uit 2 nascholingsdagen die beide meetellen voor 7 uur. Deze cursus mag niet worden herhaald in de nascholingscyclus.

Overgangsregeling voor variatie binnen de nascholing

Heeft een chauffeur vóór vermoedelijk 1 april 2021 een cursus meer dan één keer herhaald? Dan gaan deze nascholingsuren bij de overgang naar het nieuwe regime niet verloren. Na 1 april 2021 mag in dezelfde nascholingscyclus deze cursus niet nog een keer herhaald worden.

Voorbeeld 3: Een chauffeur volgt in 2018, 2019 en 2020 de cursus ‘U19-1 Leefstijl’. In 2021 kan deze dus niet nog een keer worden gevolgd binnen dezelfde nascholingscyclus, maar die 21 uur aan nascholing gaat niet verloren voor de chauffeur door de wijzigingen in de Richtlijn.

Opgeknipte cursussen

Maakt u gebruik van een theoretische nascholingscursus (U-cursus), die wordt verdeeld over meerdere dagen (opgeknipt)? Per vermoedelijk 1 april 2021 moeten die dagdelen op aaneengesloten dagen (m.u.v. zon- en feestdagen) plaatsvinden. Dit geldt niet voor opgeknipte nascholingscursussen met e-learning en praktijktrainingen (W-trainingen). Daar blijft de huidige 10 kalenderdagen van kracht.

Voorbeeld 1: Een cursus ‘U21-1 EHBO’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 april 2021. Dan moet dagdeel B plaatsvinden op 5 april 2021.

Voorbeeld 2: Een cursus ‘W01-1 Het Nieuwe Rijden (HNR)’ wordt opgeknipt in 2 dagdelen. Dagdeel A vindt plaats op 4 april 2021. Dan mag dagdeel B tot 10 kalenderdagen na 4 april 2021 plaatsvinden.

Geen overgangsregeling voor opgeknipte cursussen

Er is voor opgeknipte cursussen geen overgangsregeling. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een dagdeel A plaats te laten vinden op bijvoorbeeld 30 maart 2020 en dagdeel B op 3 april 2021.

Maximaal aantal uren e-learning

Er wordt een limiet gesteld aan het aantal uren e-learning dat iemand in een nascholingscyclus van 35 uur mag volgen. De limiet is 12 uur. Vanaf vermoedelijk 1 april 2021 kunnen nascholingscursussen uit vier uur e-learning bestaan. Een chauffeur kan dus drie cursussen van vier uur e-learning volgen. Er wordt gewerkt aan een tweede variant. Hierover ontvangt u na de zomerperiode meer informatie.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt 3 cursussen met elk 4 uur e-learning en heeft daarmee zijn maximum bereikt. De 2 resterende cursussen mogen geen e-learning bevatten.

Overgangsregeling e-learning

Wanneer een chauffeur voor vermoedelijk 1 april 2021 al meer dan 12 uur e-learning heeft gevolgd, dan blijven deze gevolgde nascholingsuren staan.

Voorbeeld 2: Een chauffeur heeft in 2020 reeds 4 cursussen gedaan met elk 4 uur aan e-learning. Dat is in totaal 16 uur. Deze gevolgde nascholingsdagen blijven behouden, maar na vermoedelijk 1 april 2021 voor de resterende cursus in de nascholingscyclus kan geen cursus meer gevolgd worden met e-learning.

Verplichte opleidingen op grond van andere EU-wetgeving

Binnen Europa gelden ook andere verordeningen en richtlijnen die een opleiding verplichten. Denk bijvoorbeeld aan het vervoer van vee of pluimvee en het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR).

De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat in de nascholingscyclus van 35 uur slechts één van de opleidingen uit andere verordeningen en richtlijnen mag meetellen voor zeven uur nascholing. Een uitzondering hierop is de ADR opleiding. Deze mag vanaf vermoedelijk 1 april 2021 voor 14 uur meetellen, waarbij het niet uitmaakt of het om de initiële of de verlengingsopleiding gaat. Indien voor vermoedelijk 1 april 2021 reeds meer dan 14 uur is gevolgd, blijven die uren behouden, maar zijn aanvullende uren uitgesloten binnen dezelfde nascholingscyclus.

Voorbeeld 1: Een chauffeur volgt de cursus ‘U01-2 ADR’ (nu nog U01-4 ADR’) bestaande uit 2 dagen = 14 uur. Deze chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet ook nog een cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’ volgen.

Voorbeeld 2: Een chauffeur volgt de cursus ‘U12-1 Chauffeur pluimveetransport of chauffeur veetransport’. De chauffeur mag in dezelfde nascholingscyclus niet nog één nascholingsdag van de cursus ‘U01-2 ADR’ laten meetellen.

Plaats op uw profiel: LinkedIn