Vervallen vrijstelling Code95

Bent u geboren voor 1 juli 1955 en heeft u de code 95 op uw rijbewijs staan? Dan heeft u in augustus 2019 een brief ontvangen van het ministerie. Begin oktober 2020 heeft u een nieuwe brief met hierin de laatste informatie ontvangen.

Wat is er aan de hand?

U heeft op uw rijbewijs de code 95 staan. De code 95 is het bewijs van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. Deze heeft u ooit, vanwege uw leeftijd, voor de duur van uw rijbewijs automatisch gekregen.

De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. Daarom moet de Nederlandse overheid dit terugdraaien. De Rijksoverheid doen dit met een wetswijziging, die op 1 december 2020 ingaat.

Als u geen actie onderneemt, is door deze wetswijziging uw code 95 niet langer geldig vanaf 1 december 2020. Zonder een geldige code 95 mag u niet uw beroep van beroepschauffeur uitoefenen. Uitgebreide informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid voor als chauffeur bent en als u geen chauffeur (meer) bent.

Bent u geen beroepschauffeur op een bus of vrachtauto? En wilt u na 1 december 2020 niet (meer) beroepsmatig blijven rijden?

Als u niet beroepsmatig rijdt (bijvoorbeeld alleen in een camper), dan heeft u geen nieuwe code 95 op uw rijbewijs nodig. Welke situatie voor u van toepassing is leest u hieronder.

 1. Ik ben geen beroepschauffeur en mijn code 95 verloopt voor 1 december 2020. Moet ik dan ook naar de gemeente om de code 95 van het rijbewijs te halen?
  Nee, dat hoeft niet. De wetswijziging die de code 95 ongeldig verklaart is ingegaan op 1 december 2020. Uw code 95 is reeds verlopen.
   
 2. Ik ben geen beroepschauffeur en mijn code 95 verloopt tussen 1 december 2020 en 31 december 2020. Moet ik dan ook naar de gemeente om de code 95 van het rijbewijs te halen?
  Nee, dat hoeft niet. De wetswijziging die de code 95 ongeldig verklaart is ingegaan op 1 december 2020. Omdat uw code 95 verloopt vóór 1 januari 2021 hoeft u niets te doen. Rijbewijshouders hebben tot 1 januari 2020 de tijd om een nieuw rijbewijs aan te vragen.
   
 3. Ik ben geen beroepschauffeur en mijn code 95 verloopt na 31 december 2020. Moet ik dan ook naar de gemeente om de code 95 van het rijbewijs te halen?
  Ja, u moet een nieuw rijbewijs bij uw gemeente aanvragen. De wetswijziging die de code 95 ongeldig verklaart is ingegaan op 1 december 2020. U moet zo snel mogelijk na deze datum naar de gemeente om de code 95 van uw rijbewijs te halen. U krijgt hiervoor tot 31 december de tijd.

  Wat als ik geen nieuw rijbewijs aanvraag voor 31 december 2020?
  Uw rijbewijs komt niet overeen met de gegevens in het Centraal Rijbewijzenregister. Hierdoor wijken de gegevens af en betreft het een ongeldig rijbewijs.
   

Heb ik een Gezondheidsverklaring nodig?

Als u voor 1 januari 2021 uw rijbewijs vervangt bij de gemeente voor een rijbewijs zonder code 95 met dezelfde looptijd als uw huidige rijbewijs is hiervoor is geen medische keuring nodig. Heeft u voor 1 december 2020 bij het CBR al een Gezondheidsverklaring ingediend omdat uw rijbewijs binnenkort verloopt? Dan kunt u uw rijbewijs vernieuwen zodra de Verklaring van geschiktheid door het CBR is afgegeven.

Let op: de kosten voor het vervangen of vernieuwen van uw rijbewijs worden niet vergoed door de overheid. U moet deze zelf betalen.
 

Bent u beroepschauffeur? En wilt u na 1 december 2020 wel beroepsmatig blijven rijden?

Dan heeft u wel een nieuwe code 95 op uw rijbewijs nodig. Hiervoor geldt een aantal uitzonderingen. Deze zijn te vinden op de website van ILT. Welke situatie voor u van toepassing is leest u hieronder.

 1. U heeft uw C rijbewijs behaald vóór 10-9-2009 en/of uw D rijbewijs behaald voor 10-9-2008.

  1A. Ik ben beroepschauffeur en ik heb voor 1 december 2020 nascholing gevolgd. Moet ik voor 1 januari 2021 de code 95 op het rijbewijs hebben verlengd?
  Nee, dat hoeft niet. Als u vóór 1 december 2020 de nascholing heeft afgerond, dan mag u blijven rijden tot de einddatum van de code 95 die nu op uw rijbewijs staat. U verlengt de code 95 op het moment dat deze verloopt.

  Voorbeeld: Uw code 95 verloopt op 15 september 2022 en u heeft vóór 1 december 2020 de nascholing gevolgd. U hoeft niet voor 1 januari 2021 naar de gemeente en mag beroepsmatig blijven rijden tot 15 september 2022.

  Hoe wordt mijn nieuwe einddatum code 95 dan berekend?
  Als u vóór 1 december 2020 de nascholing heeft afgerond en u verlengt de code 95 voordat deze verloopt, dan wordt uw huidige einddatum met vijf jaar verlengd. Voorbeeld: Uw code 95 verloopt op 15 september 2022 en u heeft vóór 1 december 2020 de nascholing gevolgd. U verlengt de code 95 vóór 15 september 2022. Uw nieuwe einddatum voor de code 95 wordt 15 september 2027.

  U heeft al nascholingscursussen gevolgd. Tellen die mee?
  Geregistreerde nascholingscursussen die in de vijf jaar voor 1 december 2020 (lees; vanaf 1 december 2015) zijn gevolgd, tellen mee voor de nascholing. Hoeveel nascholing u al heeft gevolgd, kunt u terugvinden op mijnCBR.nl. U logt in met uw DigiD en klikt vervolgens op ‘resultaten bekijken’.

  1B. Ik ben beroepschauffeur en ik heb niet voor 1 december 2020 nascholing gevolgd. Wat nu?
  In het register is uw code 95 per 1 december 2020 beëindigd. U moet zo snel mogelijk de nascholing afronden en uiterlijk vóór 1 januari 2021 bij uw gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen. Doet u dat niet? Dan mag u vanaf 1 januari 2021 niet langer beroepsmatig rijden in een vrachtauto of bus.

  Hoe wordt in deze situatie mijn einddatum code 95 berekend?
  Omdat u de nascholing niet vóór 1 december 2020 heeft afgerond, is uw code 95 per 1 december 2020 verlopen. U moet dit zo snel mogelijk doen. Gaat u binnen een half jaar na het afronden van de nascholing naar uw gemeente? Dan wordt de datum waarop uw nieuwe rijbewijs wordt afgegeven als beginpunt genomen. Hier wordt vijf jaar bij opgeteld. Wacht u meer dan een half jaar? Dan wordt de datum waarop u de nascholing heeft afgerond als beginpunt genomen en wordt hier vijf jaar bij opgeteld.

  Voorbeeld 1: U rondt de nascholing af op 12 december 2020. U gaat op 20 december 2020 naar de gemeente. Uw nieuwe code 95 einddatum wordt 20 december 2025.

  Voorbeeld 2: U rondt de nascholing af op 12 december 2020. U gaat op 1 augustus 2021 naar de gemeente. Uw nieuwe code 95 einddatum wordt 12 december 2025. Let op: vanaf 1 januari 2021 mag u niet meer beroepsmatig rijden in een vrachtauto of bus.
   
 2. U heeft uw C rijbewijs behaald na 10-9-2009 en/of uw D rijbewijs behaald na 10-9-2008.

  2A. Ik ben beroepschauffeur en ik heb de basiskwalificatie al behaald voor 1 december 2020. Wat nu?
  U hoeft niets te doen; uw rijbewijs en code 95 blijven dan geldig tot de einddatum op uw rijbewijs.

  2B. Ik heb voor 1 december 2020 geen basiskwalificatie behaald. Wat nu?
  U mag na 1 december 2020 niet meer beroepsmatig rijden totdat u aan de vakbekwaamheidseis hebt voldaan en u moet voor 1 januari 2020 uw rijbewijs vervangen bij de gemeente:

  - heeft u op het moment dat u naar de gemeente gaat alsnog aan de vakbekwaamheidseis voldaan dan ontvangt u een rijbewijs met een geldige code 95.

  - heeft u op het moment dat u naar de gemeente gaat niet voldaan aan de vakbekwaamheidseis dan ontvangt u een rijbewijs zonder code 95. U kunt opnieuw een rijbewijs met code 95 aanvragen zodra u aan de vakbekwaamheidseis hebt voldaan.

  Let op: de kosten voor het behalen van nascholing, vervangen van het rijbewijs e.d. worden niet vergoed door de overheid. U of uw werkgever moet deze zelf betalen.
   

Veelgestelde vragen

Geldt de corona-coulanceregeling verlenging code 95 ook voor mij?
Nee. De coulanceregelingen die gelden vanwege corona, bijvoorbeeld de verlenging van rijbewijzen en code 95, hebben geen invloed op bovenstaande. Bent u beroepschauffeur dan moet u voor 1 december 2020 aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. Bent u geen beroepschauffeur dan moet u voor 1 januari 2021 een rijbewijs zonder code 95 aanvragen.

De wetswijzing zou 1 april 2020 in gaan. Is de datum veranderd?
Ja, de datum is veranderd. Eerder hebben wij als verwachte ingangsdatum van deze wetswijziging 1 april 2020 genoemd. De coronacrisis heeft echter voor vertraging gezorgd. De ingangsdatum is nu 1 december 2020.

Plaats op uw profiel: LinkedIn