Nascholing

Waar kan ik nascholingscursussen volgen?

Nascholing kunt u volgen bij opleiders die de nascholingscursus door het CBR laten certificeren. In totaal moet u iedere 5 jaar 35 uur nascholing volgen. Van de 35 uur nascholing moet minimaal één cursusdag een praktijktraining zijn. Download hier de overzichten met de gecertificeerde nascholingscursussen:

In het overzicht kunt u zoeken op opleider, plaats of cursus. De nascholingscursussen hebben allemaal een code. Bij theorie-cursussen begint de code met een U. Bij praktijktrainingen begint de code met een W.

Voor hoeveel uur de nascholingscursus telt, staat achter het liggende streepje de cursuscode. Zo staat een 1 voor één dag (7 uur). Een 2 voor twee dagen (14 uur), enzovoort.

Belangrijk! Nascholingscursus registreren

De uren van de gevolgde nascholingscursussen tellen alleen mee als de cursus door CBR is gecertificeerd. Én als de gevolgde uren door uw opleider bij het CBR geregistreerd zijn.

Laat uw opleider dus op tijd weten dat u de cursus wilt laten meetellen voor uw nascholingsuren. Uw opleider meldt u dan aan bij het CBR en houdt bij of u tijdens de hele cursus aanwezig bent geweest.

Op de dag van de nascholingscursus gelden de volgende aandachtspunten:

  • Neem uw identiteitsbewijs mee.
  • Als u deelneemt aan een praktijktraining, neem dan ook uw geldige rijbewijs mee. Het rijbewijs moet geldig zijn voor het voertuig waarmee u tijdens de cursus gaat rijden.
  • Zorg ervoor dat u op tijd bent. Als u te laat bent, telt de cursusdag niet mee voor de nascholing.
  • Teken aan het begin én aan het einde van de cursusdag de presentielijst.

Controleer na vijf werkdagen op Mijn CBR of de door u gevolgde nascholingscursus geregistreerd is. Staat uw cursus er niet op? Neem dan contact op met uw opleider.

Volgende nascholingsperiode

Vanaf de onderstaande data kunt u beginnen met het volgen van nascholingscursussen voor de volgende nascholingsperiode:

  • U kunt 5 jaar voor het verlopen van uw code 95 beginnen met het volgen van nascholing.
  • Als u rijbewijs C en D heeft met verschillende einddata code 95, hanteer dan de eerste einddatum min 5 jaar.

Plaats op uw profiel: LinkedIn