FAQ

 

Wat is de code vakbekwaamheid?

Dit is code 95 op het rijbewijs. De code komt in de plaats van het papieren chauffeursdiploma.

 

Hoe krijg ik de code vakbekwaamheid?

Categorie D: Om de code op het rijbewijs te krijgen, moet je per 10 september 2008 je basiskwalificatie halen. Als je slaagt voor het rijexamen categorie voor D en je hebt je basiskwalificatie gehaald, dan registreert het CBR een VvG, VvR en VvV in het rijbewijsregister. Bij de afgifte van het rijbewijs zal achter de categorie D een code 95 worden vermeld. De einddatum is 5 jaar gerekend vanaf de datum van afgifte van je rijbewijs. Als je niet binnen een half jaar na registratie je rijbewijs aanvraagt, wordt de einddatum 5 jaar na de datum van registratie van de VvV. Categorie C: Om de code op het rijbewijs te krijgen, moet je per 10 september 2009 je basiskwalificatie halen. Als je slaagt voor het rijexamen categorie voor C en je hebt je basiskwalificatie gehaald, dan registreert het CBR een VvG, VvR en VvV in het rijbewijsregister. De basiskwalificatie behaal je per categorie.

 

Ik ben geboren voor 1 juli 1955

Iedereen die geboren is voor 1 juli 1955 en in het bezit is van een rijbewijs met de categorie C of D of deze gaat behalen, heeft vrijstelling voor de basiskwalificatie en nascholing. Als je bent geboren voor 1 juli 1955 komt op het rijbewijs achter de categorieën C, C1, D, D1, C1E, D1E, CE of DE code 95 te staan met als einddatum de 'geldig tot' datum van die categorie.

 

Hoe houd ik de code vakbekwaamheid?

Hiervoor moet u nascholing volgen. Als u in de 5 jaar voor de einddatum code 95 35 nascholingsuren hebt gevolgd, wordt de code weer voor 5 jaar verlengd. Het CBR (afdeling CCV) registreert de uren van de nascholing. Het CBR registreert bij 35 nascholingsuren een VVN in het rijbewijsregister. De nascholing geldt voor categorie C en D, dus als u beide categorieën heeft, hoeft u maar 1 keer 35 uur nascholing te volgen.

 

Mijn code vakbekwaamheid is 5 jaar geldig, mijn rijbewijs 10 jaar, hoe zit dat?

De geldigheidsduur van Nederlandse rijbewijzen is op dit moment 10 jaar. Met inwerkingtreding van de Derde Rijbewijsrichtlijn in januari 2013 zal de maximale geldigheidsduur van de categorie C of D nog maar 5 jaar zijn. Als de einddatum van vakbekwaamheid en einddatum geldigheid van de categorie gelijk zijn of dicht bij elkaar liggen hoeft u uw rijbewijs maar 1 keer te vernieuwen. U krijgt dan in 1 keer een nieuwe geldigheidsduur voor het rijbewijs en de vakbekwaamheid.

 

Ik heb al categorie C of D op mijn rijbewijs, hoe kom ik aan de code vakbekwaamheid?

Als u voor 10-09-2008 categorie D op het rijbewijs hebt staan en voor 10-09-2009 categorie C, dan hoeft u geen Basiskwalificatie Vakbekwaamheid te behalen. Wel moet u uw nascholing halen om code 95 op het rijbewijs te krijgen. (zie ook 'Hoe hou ik de code vakbekwaamheid?') U heeft hiervoor 7 jaar de tijd na de invoering code vakbekwaamheid. Dit betekent dat iedere beroepschauffeur met de categorie D op 10-09-2015 en voor de categorie C op 10-09-2016 een code moet hebben om zijn beroep uit te mogen oefenen. Als u binnen 7 jaar uw nascholing haalt krijgt u de volgende einddatum bij code 95 op uw rijbewijs: Categorie C: 10-09-2021 (einddatum nascholing 2016 + 5 jaar) Categorie D: 10-09-2020 (einddatum nascholing 2015 + 5 jaar).

 

Hoe weet de politie dat ik een code vakbekwaamheid moet hebben?

De politie kan aan de hand van de eerste afgiftedatum voor de categorie C of D zien of iemand een code 95 op het rijbewijs moet hebben of dat iemand vrijstelling heeft tot 2015 of 2016.

 

Ik heb al categorie C en haal na 10 september mijn CE, krijg ik nu code 95?

Als u geen nascholing hebt gedaan, krijgt u géén code vermeld. U krijgt namelijk pas een code als er iets is gehaald, nascholing in dit geval. U blijft wel vrijgesteld van basiskwalificatie. U kunt bij controle uw chauffeursdiploma laten zien, maar u kunt ook van het rijbewijs afleiden dat u bent vrijgesteld. Dan ligt de eerste afgiftedatum van C namelijk voor 10-9-2009. Zodra u nascholing hebt gevolgd en wederom een rijbewijs aanvraagt, krijgt u de code vermeld (ook bij CE) en de einddatum van de code zal zijn 10-9-2021.

 

Ik heb omwisselingscode 70 op het rijbewijs, ben ik nog steeds vrijgesteld?

Nee. Houders van een Nederlands rijbewijs met de code 70 (omwisselingscode) hadden vrijstelling voor een chauffeursdiploma. Deze regel komt met inwerkingtreding van de richtlijn te vervallen. U moet aan de normale voorwaarden van Vakbekwaamheid voldoen, zoals iedere beroepschauffeur.

 

Ik heb nascholing gedaan en wil mijn rijbewijs vernieuwen. Moet ik nu ook keuren?

De nascholing is normaal gesproken 5 jaar geldig. Als u uw nascholing voor het eerst hebt gehaald en u wilt code 95 op het rijbewijs dan kunt u uw rijbewijs vernieuwen zonder een keuring te ondergaan. Dan komt echter de zware categorieen de huidige einddatum op het nieuwe rijbewijs. Dit is in het systeem zo geregeld voor mensen die net hun rijbewijs hebben vernieuwd en vlak daarna hun nascholing halen. Zij hoeven dan niet direct weer opnieuw te keuren.

 

Wanneer is de code vakbekwaamheid ingevoerd?

Per 10 september 2008 voor rijbewijs D. Per 10 september 2009 voor rijbewijs C.

 

Wat houdt de uitzondering voor gerichte beroepsopleidingen (ROC-leerlingen) precies in?

Vanaf 19 januari 2013 is een Verklaring Van Vakbekwaamheid (VVV) voor categorie C verplicht als iemand nog geen 21 jaar is. Er geldt echter een uitzondering voor gerichte beroepsopleidingen (ROC-leerlingen). Dit proces verloopt via de RDW:

  • Leerling stuurt een verzoek tot vrijstelling + gewaarmerkte verklaring naar de RDW
  • De RDW beoordeelt de aangeleverde stukken en neemt een besluit tot weigering of toekenning.
  • De RDW informeert de burger en kan bij een positief besluit naar het gemeentehuis

Plaats op uw profiel: LinkedIn