Bijzondere situaties

C én D rijbewijs met code 95

Als u een C én D rijbewijs heeft met code 95, hoeft u per 5 jaar maar 35 uur nascholing te volgen en geen 70 uur.

Opbouwen van nascholingsuren voor de volgende nascholingsperiode
U kunt vijf jaar voor het verlopen van uw code 95 starten met het volgen van de nascholingscursussen. Als u een rijbewijs C en D heeft waarbij verschillende einddata code 95 op uw rijbewijs staan, hanteert u de eerstvolgende einddatum minus 5 jaar als startdatum.

Verschillende einddata code 95 voor categorie C en D
Zijn de einddata van de code 95 voor C en D op uw rijbewijs verschillend? Deze worden na de eerste verlenging van de code 95 gelijk getrokken. Hier wordt uitgegaan van de eerstvolgende datum.

Bijvoorbeeld: de einddatum van de code 95 voor categorie D is 1 januari 2018 en die van C 1 januari 2020. Op 1 januari 2016 heeft deze chauffeur alle 35 uur nascholing gevolgd. De chauffeur laat op 5 januari 2016 de code 95 op het rijbewijs bijschrijven. De nieuwe einddatum code 95 van zowel de categorie C als D wordt dan 1 januari 2023. Bij de eerste verlenging van code 95 worden dus beide einddata gelijkgetrokken.

Beroepschauffeur geboren voor 1 juli 1955

Per 1 juni 2015 geldt de vrijstelling van code 95 voor beroepschauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 niet meer. Voor deze groep chauffeurs gelden dezelfde regels als voor andere chauffeurs.

Verlopen code 95

Wanneer code 95 op uw rijbewijs is verlopen, mag u niet beroepsmatig rijden.

U kunt uw code 95 verlengen door 35 uur nascholing te volgen.

Rijbewijs C afgegeven voor 10 september 2009

Als u een rijbewijs C heeft dat is afgegeven vóór 10 september 2009, dan moest u uiterlijk 9 september 2016 een geldige code 95 op het rijbewijs hebben om beroepsmatig te mogen rijden.

Heeft u na 9 september 2016 geen code 95 op uw rijbewijs?
In dat geval mag u niet beroepsmatig rijden, totdat u wel een geldige code 95 op uw rijbewijs heeft.

Heeft u al een aantal uur nascholing gevolgd voor 10 september 2016, dan blijven deze uren gewoon geldig. Let er op dat deze uren na 10 september 2016 niet meer dan vijf jaar geleden gevolgd mogen zijn. Zodra u de volledige 35 uur nascholing behaalt kunt u alsnog uw code 95 op uw rijbewijs laten zetten. In dit geval is de einddatum van de code 95 afhankelijk van wanneer u de code 95 op uw rijbewijs laat zetten:

  • Is dit binnen 6 maanden na het behalen van de volledige nascholing?
    Dan is de einddatum code 95: datum waarop u de code 95 op uw rijbewijs laat zetten + 5 jaar
  • Is dit na 6 maanden na het behalen van de volledige nascholing?
    Dan is de einddatum code 95: de datum waarop u de volledige nascholing heeft afgerond + 5 jaar

Heeft u voor 10 september 2016 al de volledige 35 uur nascholing gevolgd maar nog niet de code 95 op uw rijbewijs laten zetten, ook dan blijven deze uren geldig. Het CBR heeft in dit geval al een Verklaring van Nascholing (VVN) verzonden naar de RDW. Deze verklaring is vijf jaar geldig vanaf het moment dat deze is afgegeven. De einddatum van uw code 95 op het rijbewijs wordt dan 10 september 2021.

Plaats op uw profiel: LinkedIn