Fase 2: Onderweg

De kandidaat beantwoordt vragen over illegaliteit en criminaliteit.

Onderdeel A. Illegaliteit en criminaliteit

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel 3 vragen over dit onderwerp.
 • Voldoende bij minimaal 2 van de 3 vragen correct beantwoord.

De kandidaat beantwoordt vragen over maatregelen bij noodsituaties.

Onderdeel B. Maatregelen bij noodsituaties

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandeling van 1 schadescenario verplicht .
 • Stel 3 vragen over het schadeformulier in relatie tot 1 van de schadescenario’s.
 • Stel minimaal 2 aanvullende vragen.
 • Voldoende bij minimaal 3 van de 5 vragen correct beantwoord.

De kandidaat beantwoordt vragen over maatregelen bij gladheid en storingen.

Onderdeel C. Maatregelen bij gladheid en storingen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel 1 vraag over gladheid en 2 vragen over storingen.
 • Voldoende bij 2 van de 3 vragen correct beantwoord.

De kandidaat krijgt de opdracht om één stuk lading eruit te halen (lading dat tegen het kopschot staat en is opgesloten). Vervolgens moet hij de resterende lading weer stuwen en vastzetten.

Onderdeel D. Lossen en vastzetten deel lading

Toetsnorm en beoordeling:

Dit onderdeel is onvoldoende als:

 • De lading niet deugdelijk is vastgezet en gestuwd.
 • Er zich tijdens het lossen en / of vastzetten onveilige situaties voordoen.
 • De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele schade te voorkomen.
 • De kandidaat de controle over de lading verliest.

Plaats op uw profiel: LinkedIn