Fase 1: Voorbereiding

De toetsafnemer overhandigt aan de kandidaat de betreffende (digitale) CMR laadbrief. De kandidaat gebruikt deze om te kunnen bepalen welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) hij nodig zal hebben. De toetsafnemer en de kandidaat lopen vervolgens naar het voertuig. De kandidaat pakt onderweg (uit een kast) de juiste PBM’s en beantwoordt een aantal vragen over PBM’s.

Onderdeel A. PBM’s

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandel minimaal 1 PBM.
 • Stel 3 vragen over het PBM.
 • Voldoende bij minimaal 2 van de 3 vragen correct.

De kandidaat en de toetsafnemer lopen door naar de goederen die verzameld en geladen moeten worden.

Onderdeel B. Lading en rij-eigenschappen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel 4 vragen over de lading en 1 vraag over de behandelingsetiketten.
 • Voldoende bij minimaal 3 van de 5 vragen correct.

Dit onderdeel start met een gesloten laadruimte. De toetsafnemer vraagt de kandidaat de laadklep te openen. De kandidaat beantwoordt hierover vragen.

Onderdeel C. Laadklep en laadruimte (eisen opgenomen onder inrichtingseisen)

Toetsnorm en beoordeling:

 • Stel minimaal 3 vragen over de laadklep en 1 over de laadruimte.
 • Voldoende bij minimaal 3 van de 4 vragen goed.

De toetsafnemer en de kandidaat lopen naar de span- en stuwmaterialen en hulpmiddelen. De kandidaat beantwoordt hierover vragen.

Onderdeel D. Span- en stuwmaterialen en hulpmiddelen

Toetsnorm en beoordeling:

 • Behandel 1 hulpmiddel en 1 span- of stuwmateriaal. Stel 2 vragen over elk van deze twee.
 • Voldoende bij minimaal 3 van de 4 vragen goed De kandidaat laadt de laadruimte (verplicht gebruikt EPT voor de zware lading).

De kandidaat stuwt de goederen en zet de lading vast. De kandidaat sluit de laadruimte gereed voor vervoer.

Onderdeel E. Laden voertuig en vastzetten lading

Toetsnorm en beoordeling:

Dit onderdeel is onvoldoende als:

 • De lading niet deugdelijk is vastgezet en gestuwd.
 • Er zich tijdens het laden en / of vastzetten onveilige situaties voordoen.
 • De kandidaat een waarschuwing krijgt om persoonlijke of materiele schade te voorkomen.
 • De kandidaat de controle over de lading verliest.

Plaats op uw profiel: LinkedIn