Sociaal Fonds Taxi

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) vindt het belangrijk dat werknemers voldoende opleiding krijgen. Daarom geeft het ESF subsidies aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers. Maximaal 40% van opleidings- en examenkosten worden gesubsidieerd. Ook u, als werkgever in de taxibranche en de bedrijfstak Besloten Busvervoer, kunt zo’n ESF-subsidie aanvragen. Sociaal Fonds Taxi kan u daarbij helpen.

Voorwaarden

Wilt u een ESF-subsidie aanvragen? Kijk eens of u aan de voorwaarden voldoet. Alleen dan komt u in aanmerking voor subsidie.

  • u bent werkgever of zzp’er in de taxi- of touringcarbranche;
  • de cursist is bij u in dienst, of u bent al gevestigd als zzp'er voor de start van de opleiding;
  • de opleiding wordt gevolgd én afgerond tussen 2 februari 2011 en 31 juli 2012;
  • de door u gekozen opleiding en opleiders staan in de lijst met opleidingen van het betreffende project;
  • het opleidingsniveau van de cursist is vóór de start van de opleiding maximaal MBO-opleiding niveau 4 (zie formulier Aanvraag Opleidingssubsidie).

Website: www.sociaalfondstaxi.nl

Plaats op uw profiel: LinkedIn