Fonds Scholing en Ordening voor het besloten busvervoer

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt FSO haar subsidieregeling voor de code 95 opleidingen. De algemene vergoeding van 15% op iedere code 95 opleiding komt te vervallen. Voor de aangewezen theoretische en praktijk opleidingen (U en W-trainingen) geldt echter een subsidiepercentage van 25% of zelfs 50%.

Jaarlijks worden enkele specifieke code 95 opleidingen als subsidiabel aangewezen en zullen niet alle code 95 opleidingen gesubsidieerd worden. Voor de aangewezen code 95 opleidingen zal bovendien een hoger subsidiepercentage gehanteerd worden dan de 15% die tot 31 december 2019 op iedere code 95 opleiding van toepassing was. Nieuw is ook dat de subsidieverzoeken binnen 3 maanden na afronding van de opleiding moeten worden ingediend.

Deze wijzigingen komen voort uit de wens van het FSO- bestuur om code 95 opleidingen meer gericht te stimuleren. Hierdoor wordt deelname aan opleidingen die als erg nuttig en waardevol worden gezien, maar soms wat duurder zijn, bevorderd.


De gesubsidieerde opleidingen* (inclusief erkenningscriteria) voor het kalenderjaar 2020 zijn:

 


CBR code

Naam opleiding  

Aanvullende   opleidingscriteria algemeen

Aanvullende   opleidingscriteria specifiek

Subsidiepercentage

W02-1

Rijoptimalisatie

Kan op meerdere locaties gegeven worden

Toegespitst op situatie aan touringcarchauffeur; rijden met gasten en incl. (manoeuvreer)schade- en ongeval preventie

50%

U19-1

Leefstijl / duurzame inzetbaarheid

Kan op iedere locatie gegeven worden

Incl. zelfinzicht en actieplan aanhet einde van de dag

25%

U23-1

Digitale   tachograaf

Kan op iedere locatie gegeven worden

Praktijksituaties worden behandeld en tachograaf aanwezig

25%


*In de loop van het jaar 2020 zal ook de nieuwe (deze is nog in ontwikkeling) opleiding Tour basis en Tour gevorderd gesubsdieerd worden.

Plaats op uw profiel: LinkedIn