ESF

Vanaf 1 augustus 2011 kunnen BBL-leerlingen die worden opgeleid tot chauffeur niet meer zelf ESF-subsidie ontvangen op de kosten voor de Rijopleidingen. Het Ministerie van SZW heeft bepaald dat alleen werkgevers ESF-subsidie kunnen ontvangen voor de kosten, die zij maken in verband met de scholing en begeleiding van BBL-leerlingen. Dit beleid geldt voor alle branches.
VTL is met haar detacheeractiviteiten te beschouwen als een collectief werkgever. Voor leerlingen in dienst van VTL zal VTL zelf zorgen voor een adequate verwerking. De subsidie die op deze manier wordt verkregen wordt dan gebruikt voor subsidiering door VTL zelf van de Rijopleidingen van leerlingen in dienst bij VTL.

Een beperkt aantal bedrijven geeft er de voorkeur aan om BBL-leerlingen in eigen dienst te nemen. Voor deze bedrijven is deze toelichting bedoeld. Hierin is aangegeven op welke wijze bedrijven ESF-subsidie voor BBL-leerlingen kunnen verkrijgen. Door de gewijzigde opzet ontstaat er voor de BBL-leerlingen een situatie dat zij uitsluitend nog SOOB-subsidie kunnen ontvangen op de kosten van de Rijopleidingen en geen ESf-subsidie. Het is aan de werkgever om te bepalen of hij ESF-subsidie aanvraagt en zo ja, wanneer en hoeveel ESF-subsidie hij doorgeeft aan de BBL-leerling.

VTL heeft ervoor gekozen om ten opzichte van de oude situatie het beleid voor haar eigen leerlingen niet te wijzigen. Dat betekent dat er naast 40% SOOB-subsidie ook 40% subsidie vanuit VTL beschikbaar is om de Rijopleidingen te financieren

Voorwaarden

  • Uw bedrijf draagt af aan SOOB.
  • Uw bedrijf heeft gedurende de duur van de opleiding een geldige arbeidsovereenkomst met de deelnemer die de opleiding volgt.
  • U heeft recht op ESF-subsidie als aan alle voorwaarden is voldaan. Zodra dit het geval is, betaalt VTL de ESF-subsidie aan u uit.
  • De controle van het ESF Agentschap vindt achteraf plaats. Mocht tijdens de controle blijken dat uw verantwoording niet correct was, dan vordert VTL de eerder uitgekeerde subsidie mogelijk bij u terug.
  • Als SOOB-bedrijf bent u verantwoordelijk voor het aanvragen van de subsidie bij VTL en het aanleveren van de documenten aan VTL. De documenten genoemd op pagina 3 onder punt 5d en 5e moeten via het ROC of de Vakschool worden verkregen en moeten ook rechtsgeldig door het ROC of de Vakschool worden ondertekend. VTL kan hierbij geen rol spelen.

Website: www.soobsubsidiepunt.nl

Plaats op uw profiel: LinkedIn