Subsidies en activiteiten van FSO opgeschort vanaf 1 januari 2024

18-02-2024

FSO

Op 31 december 2023 eindigt de FSO-cao en er is nog geen nieuwe cao afgesproken. Voor FSO heeft dat tot gevolg dat er geen premie-inkomsten meer ontvangen worden en dat brengt vervolgens met zich mee dat de opleidings- en instroomsubsidies die FSO door verstrekt worden niet kunnen worden toegekend.

Besloten is dan ook dat vanaf 1 januari 2024 alle subsidieverstrekkingen van FSO worden opgeschort. Ook andere activiteiten van FSO zullen niet of op een aanzienlijk lager pitje worden voortgezet, zoals bijvoorbeeld het ‘Sterk aan het stuur’-programma dat zich richt op duurzame inzetbaarheid. Mocht er binnen een afzienbare periode alsnog een FSO-cao worden afgesproken dan zullen de subsidieverstrekkingen en de activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid weer worden voortgezet.

Bekijk alle nieuwsberichten

Plaats op uw profiel: LinkedIn