Jaarverslag CBR: Nascholing Code 95

18-05-2023

CBR.1

Sinds eind 2008 zorgt het CBR voor het certificeren van opleiders en cursussen voor de nascholing voor code 95 en toezicht hierop. Beroepschauffeurs moeten hun vakbekwaamheid, de zogeheten ‘code 95-kwalificatie’, up-to-date houden en volgen hiervoor elke vijf jaar 35 uur nascholing. In 2022 heeft het CBR de eerste stappen gezet om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van chauffeurs met betrekking tot nascholing en code 95.

Ook is het verbeterprogramma certificering en toezicht 2022–2024 gestart. Nascholing mogen chauffeurs deels via e-learning doen. Zeker tijdens de lockdowns was dat een uitkomst. Tegelijkertijd is het hierbij lastig toezien omdat de cursus digitaal plaatsvindt. Daarom hebben we beroepschauffeurs die een nascholingscursus met e-learning volgden, gevraagd naar hun ervaringen. Samen met adviesgroepen met daarin opleiders, sociale partners, systeemeigenaren en contentontwikkelaars hebben we gekeken hoe we het toezicht op e-learning kunnen verbeteren.

Daarnaast is ook gewerkt aan een toekomstbestendige set eisen waaraan e-learning cursussen moeten voldoen. De cursussen sluiten hierdoor nu inhoudelijk en didactisch goed aan bij de behoefte van de chauffeurs. Zo kunnen we ook onze toezichthoudende rol adequaat uitvoeren. Een andere wens voor het rijbewijstraject C met code 95 kwam van opleiders, die de ‘vakbekwaamheidstoets C besloten terrein’ ook graag willen afnemen met een simulator.

Onderstaand het jaaroverzicht van het aantal theorie- en praktijktrainingsdagen:

Jaaroverzicht nascholing Code 95
 
Overzicht gevolgde nascholing 2022 2021 2020 2019 2018
Praktijktrainingsdagen 32.883 62.200 44.495 40.844 27.148
Theorietrainingsdagen 155.358 195.885 155.063 182.398 145.671
Totaal per jaar 188.241 258.085 199.558 223.242 172.819


Het volledige CBR Jaarverslag vind je hier: CBR Jaarverslag

Bekijk alle nieuwsberichten

Plaats op uw profiel: LinkedIn