12 procent minder nascholingsdagen in 2020

19-05-2021

Jaarverslag

Het aantal verplichte nascholingsdagen dat beroepschauffeurs volgden bij opleidingsinstituten, daalde in 2020 van 223.242 (2019) naar 199.558 (2020). Deze daling van 12 procent is te verklaren doordat opleiders door de coronacrisis geruime tijd geen nascholingsactiviteiten konden aanbieden. In totaal werden in het verslagjaar 1.661 gecertificeerde nascholingscursussen aangeboden. Om toezicht te houden op de uitvoering van de nascholingcursussen heeft het CBR circa 3.000 steekproeven gehouden

Het CBR heeft in 2020, samen met sociale partners en de opleidingsbranche, gewerkt aan de implementatie van wijzigingen in het Nederlandse nascholingssysteem. Een evaluatie van de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid Bestuurders bracht namelijk een aantal wijzigingen met zich mee die impact hebben op de wijze waarop de nascholing voor beroepschauffeurs is georganiseerd. Lange tijd koersten we op implementatie per 1 januari 2021. Eind 2020 werd echter bekend dat het wetgevingstraject om de wijzigingen in de Nederlandse wet- en regelgeving door te voeren, vertraging heeft opgelopen. Nu koersen we op invoering van de gewijzigde richtlijn in het tweede of derde kwartaal van 2021.

Overzicht gevolgde nascholing
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Praktijktrainingsdagen 32.928 53.138 25.606 25.606 40.844 44.495
Theorietrainingsdagen 132.853 190.843 133.131 145.671 182.398 155.063
Totaal per jaar 165.781 243.981 158.737 172.819 223.242 199.558

 

Prestatie-indicatoren

De reserveringstermijn voor de theorie- en praktijkexamens moet binnen de norm van zeven weken blijven. Door de twee lockdownperiodes pakten de reserveringstermijnen voor de theorie-examens langer uit. Voor de praktijkexamens behaalden we in heel 2020 wel de norm, met uitzondering van de lockdownperiodes, toen kandidaten geen examens konden reserveren. Hierdoor valt de KPI-score lager uit dan gebruikelijk.

KPI-score CCV 2020
Reserveringstermijnen Doorlooptijd Norm KPI-score
Examens theorie CCV < 7 weken 100% 48%
Examens praktijk CCV < 7 weken 100% 100%

Het CBR heeft ook in 2020 de beschikbare examencapaciteit naar evenredigheid verdeeld over de opleidingsinstituten. Dit gebeurt op basis van verzoeken voor praktijkexamencapaciteit en de historie van afgenomen examens per opleider. Op deze manier is de capaciteit zo evenwichtig en effectief mogelijk verdeeld over de verschillende deelmarkten en klantgroepen.


Download hier het volledige jaarverslag:

Bron: CBR jaarverslag

Bekijk alle nieuwsberichten

Plaats op uw profiel: LinkedIn