CBR jaarverslag: aandachtspunten nascholing

15-05-2024

CBR1

In 2023 zijn er in totaal 1.536 trainingsdagen extra gevolgd ten opzicht van een jaar eerder. In onderstaand overzicht is de verdeling naar theorie en praktijkdagen te zien.

Overzicht gevolgde nascholing 2023 2022
Praktijktrainingsdagen 32.349 32.883 
Theorietrainingsdagen 157.428 155.358
Totaal per jaar 189.777 188.241

Kwaliteit
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het verder verhogen van de kwaliteit van een aantal examenproducten. Enerzijds is er gewerkt aan de verbetering van kwaliteit op inhoud en beoordeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ondernemersexamens waar is gekeken naar de vrijstellingen en hoe hier meer duidelijkheid voor de klant in gecreëerd kan worden.

Een ander voorbeeld van een verbetering op kwaliteit en inhoud is het verbeterprogramma Code 95. In dit programma wordt kritisch gekeken naar drie aspecten:
1) de inhoud van de nascholingscursussen en of deze beroepsmatig goed aansluiten;
2) de kwaliteit van de docent die de nascholingscursus geeft en
3) mogelijke nieuwe vormen van nascholing, zoals e-learning.

Onderdeel van het verbeterprogramma was een onderzoek onder beroepschauffeurs om te verkennen waar zij tegen aanlopen binnen de nascholing en wat zij nog missen binnen de trajecten. Deze input is meegenomen in de verdere doorontwikkeling van het verbeterprogramma en ook in 2024 zal het programma nog doorlopen.

Productontwikkeling
Anderzijds heeft er ook productontwikkeling plaatsgevonden waarbij de kwaliteit van een aantal producten verbeterd is en de scope van het product is uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van theorieexamens voor bus in het Engels. Door de al eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt en de groeiende vraag naar chauffeurs heeft het CBR gekeken naar het gemakkelijker toegankelijk maken van examens. Waar natuurlijk al de optie met een tolk bestond, is hier nu ook de optie aan toegevoegd om het examen in het Engels af te kunnen leggen. In 2024 zal dit uitgebreid worden naar andere examenproducten, zoals vrachtwagen en mogelijk binnenvaart.

Het volledige jaarverslag kun je hier downloaden:
 

 

 

 

 

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Plaats op uw profiel: LinkedIn