Aflopende Code95 en inhaalslag zorgen voor 58.527 meer nascholingsdagen in 2021

20-06-2022

Rijles zonder spiegel

Ten opzichte van 2020 zijn er het afgelopen jaar 58.527 nascholingsdagen (theorie en praktijk) meer gevolgd.

Dit is te verklaren doordat bij ongeveer 185.000 beroepschauffeurs de Code 95 in 2021 verliep. Daarnaast vond er in 2021 een inhaalslag plaats, omdat er in 2020 geruime tijd geen nascholingscursussen gevolgd konden worden door corona. In totaal zijn er in het verslagjaar 2.598 certificeringsaanvragen behandeld. Een stijging van circa 51% ten opzichte van 2020 (1.716).

 

2021

2020

2019

2018

2017

Praktijktrainingsdagen

62.200

44.495

40.844

27.148

25.606

Theorietrainingsdagen

195.885

155.063

182.398

145.671

133.131

Totaal per jaar

258.085

199.558

223.242

172.819

158.737

Campagne code 95
Van januari t/m april 2021 adverteerde het CBR op Facebook en LinkedIn met de campagne ‘Code 95, meer dan een verplicht nummer’. De campagnepagina cbr.nl/code95 is in deze periode bijna 6.000 keer bezocht. Uit onderzoek bleek dat veel chauffeurs de nut en noodzaak van de nascholing voor Code 95 niet inzien. Met de nascholingscampagne werden beroepschauffeurs hierover geïnformeerd.

Bovenstaande valt te lezen in het CBR Jaarverslag 2021.

Bekijk alle nieuwsberichten

Plaats op uw profiel: LinkedIn